🍏Φοβερό app!

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

🍏Φοβερό app!

Twoo를 통한 Jung Kyu Park
🍏Φοβερό app!
Twoo Μανωλης
Κατέβασε τη νέα μας εφαρμογή για iOS

📲 Το iOS app μας έγινε πολύ καλύτερο!

Σχεδιάσαμε απ' την αρχή το τελευταίο app μας για να το κάνουμε γρηγορότερο, ευκολότερο στη χρήση και πιο σταθερό.

Παίρνει εγκωμιαστικές κριτικές στο App store οπότε γύρισε πίσω για να δεις γιατί γίνεται όλη αυτή η ιστορία!

Θέλω να το δοκιμάσω!

Υ.Γ: Τα μηνύματα δουλεύουν ρολόι τώρα, φιλάμε σταυρό. 🙌

'Ελαβες αυτήν την ειδοποίηση επειδή έχεις κάνει εγγραφή ως Μανωλης (playerstage-users@...) στο Twoo - Διαγραφή από τη λήψη μηνυμάτων. Massive Media Match NV, Emile Braunplein 18, 9000 Ghent, Belgium BE0537240636. [hidden email]

------------------------------------------------------------------------------

_______________________________________________
Playerstage-users mailing list
[hidden email]
https://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/playerstage-users