Ο χρήστης Tania, η σύστασή σου, θέλει να συνομιλήσετε

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Ο χρήστης Tania, η σύστασή σου, θέλει να συνομιλήσετε

Twoo를 통한 Jung Kyu Park
Ο χρήστης Tania, η σύστασή σου, θέλει να συνομιλήσετε Ο χρήστης Tania σου έστειλε ένα νέο προσωπικό μήνυμα στο Twoo
Twoo Κατέβασμα της εφαρμογής  Twoo

Ο χρήστης Tania, που σου έχει κάνει «Μου αρέσει», θέλει να συνομιλήσετε

Tania

Tania, 57

Ródos- ελεύθερη

Ξεκίνα μια συνομιλία
Σύνδεση

Κατέβασμα της εφαρμογής Twoo

Έλαβες αυτήν την ειδοποίηση επειδή είσαι εγγεγραμμένος ή εγγεγραμμένη ως Μανωλης ([hidden email]) στο Twoo. Διαγραφή λογαριασμού Massive Media Match NV, Emile Braunplein 18, 9000 Ghent, Belgium BE0537240636. [hidden email]

------------------------------------------------------------------------------

_______________________________________________
Playerstage-users mailing list
[hidden email]
https://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/playerstage-users